Gå til hovedindhold

Trafikpolitik

Med denne trafikpolitik sætter Børnehuset Mølleløkke trafiksikkerhed på dagsordenen og lægger op til en målrettet indsats i dagligdagen

Indhold

  Trafikpolitik

  Børnehuset Mølleløkke har valgt at lave en trafikpolitik, der tager udgangspunkt i institutionens arbejde med trafiksikkerhed:

  • Børnehuset Mølleløkke anerkender sin rolle i forhold til mindre børns trafiktræning og trafiksikkerhed
  • Børnehuset Mølleløkke vil arbejde for, at alle børn i institutionen får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder i institutionens dagligdag og i forbindelse med ture.
  • Børnehuset Mølleløkkes arbejde med trafiksikkerhed består i en række forskellige initiativer i samarbejde med og i forhold til børnene.

  Hvad gør Børnehuset Mølleløkke i dag?

  Personalet har udarbejdet praktiske retningslinjer for, hvorledes ansatte og børn skal forholde sig i trafikken på ture ud af institutionen.

  • Børnene skal holde i hånd to og to
  • Børn og voksne skal stoppe ved vejkryds og ind- og udkørsler
  • Børn og voksne skal kigge sig for – til venstre – til højre – til venstre igen – før en vej krydses.
  • Den voksne går altid yderst – tættest på trafikken
  • Der er min. to voksne med på tur
  • 1 voksen ved mindre grupper, hvis det vurderes forsvarligt
  • På udflugter aftales der indbyrdes, hvem der er ansvarlig for hvilke børn
  • Såfremt en gruppe børn og voksne skal ind i et tog eller en offentlig bus, går der en voksen forrest og en voksen bagerst. Alle børn og voksne går ind og ud af den samme dør og børnene tælles umiddelbart efter at bussen er forladt.. Børnene finder igen sammen to og to og vi venter med at gå til bussen er kørt.
  • Der køres i bus med seler
  • Børn og voksne bruger refleksveste, såfremt der på turen er trafik.
  • På cykelture bæres hjelm og evt. vest  såvel af børn som voksne

  Mål og indsatsområder

  Det er et mål:

  • At øge de ansattes, børnenes og forældrenes viden om og opmærksomhed i relation til trafiksikkerhed
  • At sætte fokus på de ansattes og forældres funktion som rollemodeller
  • At øge børnenes viden om trafik

  Derfor vil vi :

  • Have cykelemneuge
  • Gå på skiltejagt
  • Lave egne vendespil af fotos og trafikelementer
  • Trafiklege på parkeringspladsen og legepladsen
  • Motivere børnene til at færdes rigtigt i trafikken
  • Være bevidste om ansvaret som rollemodel
  • Have børnesæder til rådighed for personale og evt. forældre, hvis det er nødvendigt at køre med børnene
  • Bruge cykelhjelm
  • Bruge Active-Floor til trafiklege

  Samarbejde:

  I kan som forældre støtte jeres barn ved:

  • At være gode rollemodeller
  • Udvise opmærksomhed og hensyn ved aflevering og afhentning af børnene
  • Følge bestyrelsens parkeringsvejledning ved institutionen
  • Snakke med børnene om rødt og grønt lys og deres betydning
  • Lade børnene vise, hvornår det er sikkert at går over vejen
  • At lade børnene få erfaring med trafikken ( Ikke altid transportere dem på cykel / i bil)
  • Tilmelde børnene til ”Børnenes trafikklub”